PROJEKT STRÁŽNI ANJELI

Najväčšie problémy čakajú začínajúcu podnikateľku v úvode jej podnikania. V nadväznosti na prvotný stimul ambasádoriek, štafetu preberajú mentori a mentorky, ktorí budú mentorovať, radiť a viesť začínajúcu podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov. Jednoducho “Strážni anjeli pre začínajúce podnikateľky”.

Projekt Strážni anjeli pre začínajúce podnikateľky vznikol ako reakcia NARMSP a RPIC Prešov na výzvu Európskej Komisie s názvom Európska sieť mentorov pre podnikateľky („European Network of mentors for Women Entrepreneurs“) zameranú na ďalšiu podporu podnikania žien.

Svojou podstatou nadväzuje na projekt Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorý mal za cieľ potenciálne podnikateľky inšpirovať, aj prostredníctvom podnikateľských príbehov, či praktických rád ambasádoriek, aby sa vydali na cestu samostatného podnikania. V tomto štádiu nastupuje nový projekt a jeho hlavní aktéri – mentori alebo “strážni anjeli“ pre ženy podnikateľky, ktorých úlohou je viesť začínajúcu podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov.

Projekt Strážni anjeli pre začínajúce podnikateľky sa zameriava na propagáciu a podporu podnikania žien na Slovensku a v EÚ prostredníctvom vytvorenia siete mentorov/iek pre začínajúce podnikateľky. Z radov úspešných podnikateliek a podnikateľov budú vybraní tí najlepší, ktorí budú prostredníctvom osobných konzultácií a stretnutí pomáhať ženám – začínajúcim podnikateľkám – pri prekonávaní prvotných problémov spojených s ich podnikateľskou kariérou.
Pre viac informácii a zasielanie prihlášok mentorov: www.ambasadorka.sk/sk/projekty/europska-siet-mentorov/