PROGRAM BPW SLOVAKIA 2018

PROGRAM BPW SLOVAKIA 2018

BPW SLOVAKIA plánuje v roku 2018 v jednotlivých mesiacoch tieto aktivity:

Dátum: 30. január 2018
Téma: Novoročné stretnutie

Dátum: 27. február 2018
Téma: Daňové priznanie a ako ho zvládnuť

Dátum: 02. marec 2018
Téma: Autorská výstava Kamila Jurašeka

Dátum: 27. marec 2018
Téma: Rodina versus náhradná rodina

Dátum: 27. – 28. apríl 2018
Téma: Konferencia vo Viedni

Dátum: 05. máj 2018
Téma: Košice – mesto s bohatou históriou (obhliadka mesta)

Dátum: 29. máj 2018
Téma: Odborná prednáška dr. Zibrinovej

Dátum: 26. júna 2018
Téma: Krásy Spišskej Novej Vsi

Dátum: 19. september 2018
Téma: Konferencia pre ženy

Dátum: 30. október 2018
Téma: Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho človeka

Dátum: 27. november 2018
Téma: Valné zhromaždenie

Zmena dátumu a aktivity vyhradená!
Ďakujeme, že platíte členský príspevok vo výške 25,- €
na účet vo FIO Banke do konca februára: SK04 8330 0000 0022 0117 9990.

-rk-