ČO PRINIESLA KONFERENCIA PRE ŽENY O RODOVEJ ROVNOSTI

ČO PRINIESLA KONFERENCIA PRE ŽENY O RODOVEJ ROVNOSTI

V stredu 26. apríla 2017 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uskutočnila Konferencia pre ženy, ktorej obsahom je stále aktuálna téma 21. storočia O RODOVEJ ROVNOSTI. viac

KONFERENCIA PRE ŽENY O RODOVEJ ROVNOSTI

KONFERENCIA PRE ŽENY O RODOVEJ ROVNOSTI

Staňte sa súčasťou akcie pre všetky samostatné a tvorivé ženy pod záštitou MPSVaR - odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v spolupráci s mestom Prešov. Odborným garantom podujatia je MyMamy, o. z., Prešov. viac

PROGRAM BPW SLOVAKIA 2017

PROGRAM BPW SLOVAKIA 2017

BPW SLOVAKIA plánuje v roku 2017 v jednotlivých mesiacoch tieto aktivity: viac