NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

Rady by sme upriamili vašu pozornosť na našu novú stránku na facebooku

a ukázali vám aj širšie aktivity Svetového dámskeho klubu BPW Slovakia aj s naším sloganom Ženy PRE ŽENY.

Vyhľadajte si BPW Slovakia a prečítajte si o nás. Každý Váš lajk nás posúva ďalej.

-rk-