Členky BPW Slovensko

Našimi členkami sú úspešné ženy v rôznych oblastiach. Našou spoločnou prioritou je náš ďalší osobný a profesionálny rozvoj.

Združujeme ženy vo vedúcich pozíciách, podnikateľky, mladé ženy budujúce kariéru.
Pomáhame ženám pri začatí a rozvoji ich obchodnej činnosti.
Vytvárame výchovné prostredie v práci, vzdelaní, rozvoji zdravia žien.
Ochraňujeme ich práva.


Predsedníctvo BPW Slovakia 2017-2019

Ruženka Berežná
Prezidentka BPW Slovakia
The President of BPW Slovakia

JUDr. Susan Eleziová
Asistentka pre právnu oblasť
The Assistant for legal area

Ing. Marta Sčureková
Asistentka pre ekonomickú oblasť
The Assistant for economical area

Helena Kačeňáková
Asistentka pre styk s verejnosťou
The Assistant for public relations

Mgr. Barbora Kačeňáková
Asistentka pre medzinárodné vzťahy
The Assistant for international relations