ŽELÁME VÁM KRÁSNY NOVÝ ROK

ŽELÁME VÁM KRÁSNY NOVÝ ROK

Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a v novom roku 2017 veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov. -rk- viac

OCENENÉ ČLENKY BPW SLOVAKIA

OCENENÉ ČLENKY BPW SLOVAKIA

Krajské srdce na dlani je oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie, ktoré svojou prácou prispeli k pomoci rôznym skupinám obyvateľov a pôsobia v rôznych oblastiach života Prešovského kraja. viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVETOVÉHO DÁMSKEHO KLUBU BPW SLOVAKIA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVETOVÉHO DÁMSKEHO KLUBU BPW SLOVAKIA

Dňa 30. novembra 2016 sa konalo Valné zhromaždenie Svetového dámskeho klubu BPW Slovakia, na ktorom sa zhodnotila trojročná práca a výsledky v činnosti BPW. viac